AXA Assurances
Agence 3B Assur
4, rue Alberti - BP 1736
F - 06016 NICE cedex 01
Tel +33 4 93 92 16 32
Mobil +33 6 73 04 60 57
Fax +33 4 93 13 48 67
E-mail: info@steenandersen.net
 
   

G o d e   R å d

 
< B i l >
 
  GODE RÅD OM BILFORSIKRING
 
  

Hvad kræver loven?

For at køre en fransk indregistreret bil i Frankrig kræves:

  • gyldigt kørekort, gerne dansk
  • gyldig synsrapport (« contrôle technique ») hvis bilen er mere end fire år gammel, herefter skal bilen synes hvert andet år
  • ansvarsforsikring

Den lille grønne mærkat på indersiden af forruden tjener som kvittering for gyldig ansvarsforsikring. Mærkaten er normalt gyldig et år og du modtager en ny mærkat hvert år når præmien er betalt. Det internationale grønne forsikringsbevis gælder ved ferierejser op til 90 dage i landene anført på kortet.

Husk altid at medbringe registreringsattesten (”carte grise”), men efterlad den ikke i bilen.

Der er ingen årlig vejskat eller vægtafgift i Frankrig.


Politikontrol

Hvis du løber ind i en politikontrol vil du blive bedt om at fremvise legitimation (pas eller opholdstilladelse, ”carte de séjour”), kørekort, registreringsattest og det internationale grønne forsikringsbevis i underskrevet stand. Hvis et eller flere dokumenter mangler risikerer du som minimum en tur på stationen næste dag for at fremvise det manglende dokument.


Trafikuheld

I tilfælde af en ulykke udfylder du en særlig skaderapport (”constat amiable”) sammen med føreren af det andet køretøj. Hvis mere end to køretøjer er involveret i uheldet udfyldes en skaderapport for hvert køretøj.

Forsøg at bevare overblikket og udfyld skaderapporten så præcist og udførligt som muligt. (Det kan være en god idé at have udfyldt rubrikkerne med navn, adresse og forsikringsdetaljer på forhånd.) Overvej hvert enkelt spørgsmål nøje og sørg især for at nævne enhver personskade – også selv om den i situationen synes minimal og forbigående. Når skaderapporten er underskrevet og indsendt til forsikringsselskaberne fanger bordet – intet kan ændres!

Politiet møder som regel kun op ved personskader.

Hvis du ønsker at gøre brug af eventuelle vidner, så husk at få deres navne, adresser og telefonnumre. Passagerer i de involverede køretøjer kan ikke bruges som vidner.

Hvis din bil skal på værksted for reparation af en forsikringsskade meddeler du os hvor og hvornår den kan beses af en taksator. Ingen reparation må udføres før taksator har inspiceret bilen.

Husk at du som regel har adgang til vejhjælp ved opkald til 01 55 92 26 92, også i udlandet. Opgiv dit policenummer som du finder på den lille grønne mærkat på forruden. AXA Assistance kræver forhåndsgodkendelse af alle udgifter.


Tyveri

Efterlad ikke registreringsattest (”Carte grise”) i bilen. Videresalg er betydeligt lettere for tyven, hvis han har et carte grise i hånden.

Hvis uheldet er ude rapporteres tyveriet til det lokale politi eller gendarmeri indenfor 24 timer og derefter kontakter du AXA. AXA vil påbegynde behandling af erstatning hvis bilen ikke er fundet indenfor 30 dage. Erstatning udbetales på basis af taksators vurdering af bilens handelsværdi på tidspunktet for tyveriet.

   
   

2002-2009 © Steen Andersen Assurances (AXA) - info@steenandersen.net