AXA Assurances
Agence 3B Assur
4, rue Alberti - BP 1736
F - 06016 NICE cedex 01
Tel +33 4 93 92 16 32
Mobil +33 6 73 04 60 57
Fax +33 4 93 13 48 67
E-mail: info@steenandersen.net
 
   

G o d e   R å d

 
< B o l i g   O g   I n d b o >
 
  GODE RÅD OM SIKRING AF BOLIG OG VÆRDIER
 
  

AXA stiller - som alle andre franske forsikringsselskaber - krav til sikring af den forsikrede bolig og de forsikrede værdier. Det drejer sig først og fremmest om sikring af adgangsforholdene, dvs antal og type låse på yderdøre og skodder, tremmer eller gitre for vinduer. I nogle tilfælde vil AXA også kræve installering af alarmanlæg med opkobling til vagttjeneste. Det anbefales at tage kravene alvorligt, da manglende opfyldelse medfører fortabelse eller reduktion af ret til erstatning.

Bemærk også at skodder altid skal slås for ved fravær fra boligen i over 24 timer (men det er selvfølgelig en god idé at gøre det også ved kortere fraværsperioder).

Også mht forebyggelse af frostskader er forsikringstager forpligtet iflg forsikringsbetingelserne. Hvis boligen opvarmes med centralvarme og efterlades ubeboet og uopvarmet i mere end tre sammenhængende dage i perioden 15/11 - 15/3 skal centralvarmeanlægget tømmes eller beskyttes med frostvæske. Desuden skal hovedhanen lukkes. Dette gælder dog ikke for lejligheder.

Indboforsikringen dækker... indbo. Dvs møbler og personlige ejendele som befinder sig inde i boligen. Det betyder fx at hvis vejrudsigten siger storm bør møbler og andet fjernes fra have og terrasse.

Erstatning sker på basis af tilstrækkelig dokumentation. Gem derfor altid kvitteringer, fakturaer, garantibeviser osv. Og opbevar dokumentationen separat dvs i bankboks eller hos naboer, venner eller familie. Hvis du ikke har tilstrækkelig dokumentation, fx fordi det drejer sig om gaver eller arvestykker, bør du få lavet en vurdering. AXA kan henvise til kvalificerede valuarer.

Har du kamin, pejs eller brændeovn skal skorstenen fejes en gang om året iflg fransk lov.

25% af alle indbrud er "uforklarlige" dvs tyven har haft en nøgle. Det er derfor ofte en god idé at skifte lås på hoveddøren ved indflytning eller efter en periode med udlejning til ukendte personer fx gennem et bureau. Ingen ved hvor mange nøgler der er i omløb og hvem der besidder dem. Ligeledes bør nøglekopier aldrig betales med check eller kreditkort.

Spred værdigenstande i huset og undgå de mest oplagte steder.

Det første tyven leder efter er en kuffert eller en taske. Gem dem så vidt muligt langt væk.

Mange indbrud finder sted mens husets beboere er hjemme og derfor mere skødesløse. Undgå at lade bilnøgler, penge og kreditkort ligge og flyde lige indenfor entrédøren – de er ikke dækket af indboforsikringen. Lås gerne hoveddøren.

Udenfor huset bør nøgler og dokumenter opbevares hver for sig. Hvis begge dele mistes samtidig ved tyven nøjagtigt hvor han kan bruge nøglerne.

Gem ikke nøgler i postkasse, under måtte eller andre steder udenfor huset. Udover at det gør tyvens arbejde lettere, betyder det reduktion eller fortabelse af ret til erstatning.

Mange vandskader opstår fordi husholdningsmaskiner ikke overvåges. Undgå så vidt muligt at anvende vaskemaskine og opvaskemaskine under fravær fra boligen.

Gaz de France tilbyder alle kunder en gratis gennemgang af hele gasinstallationen mhp at identificere eventuelle risici. Brug dette tilbud. Ring 08 10 16 30 00.

Køb en pulverslukker. Og sørg for af få den fyldt op/kontrolleret regelmæssigt.

Ejere af lejligheder bør - gerne inden køb - checke med ejendommens administrator ("le syndic") at ejerforeningens forsikring indeholder følgende klausuler:

  • Non-rekurs ("renonciation à recours"), hvilket forhindrer ejendommens forsikringsselskab i at gøre krav gældende overfor den eller de ejere/beboere der måtte være ansvarlige for en eventuel skade;
  • personlig ansvarsfritagelse for den enkelte ejer for skader forvoldt på naboer eller tredjepart;
  • dækning af skader på lejeres person eller ejendom som følge af slid på ejendommen eller manglende vedligeholdelse.

Ejere af lejligheder og alle lejere bør checke, hvor bygningen er forsikret. AXA tilbyder et væsentligt nedslag i forsikringspræmien, hvis ejerforeningen eller udlejeren allerede er forsikret hos AXA. AXA har en markedsandel på ca. 30% i Frankrig, så chancen er der!

   
   

2002-2009 © Steen Andersen Assurances (AXA) - info@steenandersen.net