AXA Assurances
Agence 3B Assur
4, rue Alberti - BP 1736
F - 06016 NICE cedex 01
Tel +33 4 93 92 16 32
Mobil +33 6 73 04 60 57
Fax +33 4 93 13 48 67
E-mail: info@steenandersen.net
 
   
Rettigheder og Ansvar
 
 
 
  

Steen Andersen påberåber sig ophavsret til alt materiale på www.steenandersen.net (”Indholdet”). Indholdet eller dele heraf må ikke gengives uden skriftlig tilladelse og da kun med tydelig kildeangivelse.

Indholdet er kun tænkt som generel information og har ikke til formål at adressere Deres specifikke behov som forsikringstager. Ved anvendelse af Indholdet accepterer bruger at intet krav af nogen som helst art kan rejses overfor Steen Andersen, hans principaler, agenter, partnere, ansatte eller noget selskab helt eller delvist ejet af Steen Andersen.

Indholdet er udarbejdet under iagttagelse af den størst mulige omhu, men der tages forbehold for eventuelle fejl og udeladelser. Indholdet kan ændres eller slettes uden varsel.

I tilfælde af afvigelse mellem Indholdet og AXAs generelle forretningsbetingelser eller mellem Indholdet og gældende fransk lovgivning, vil sidstnævnte i begge tilfælde altid være gældende.

   
   

2002-2009 © Steen Andersen Assurances (AXA) - info@steenandersen.net