AXA Assurances
Agence 3B Assur
4, rue Alberti - BP 1736
F - 06016 NICE cedex 01
Tel +33 4 93 92 16 32
Mobil +33 6 73 04 60 57
Fax +33 4 93 13 48 67
E-mail: info@steenandersen.net
 
   

F A Q

 
< B i l >
 
top
Kan jeg forsikre en dansk indregistreret bil I Frankrig? 
 
  

Ja, men kun under forudsætning af at bilen er under omregistrering. Dette gælder både for grænsepladebiler og almindeligt indregistrerede biler. AXA vil udstede et midlertidigt forsikringsbevis, typisk af en måneds varighed. Der er ingen merpris, men forudsætningen er at bilen registreres i Frankrig så hurtigt som muligt.

   
   
top
Hvordan fungerer det franske bonussystem?
   
 

Franske bilister starter med en såkaldt ”bonus/malus” på 1,00 svarende til 100% af normal præmie. Bonus/malus reduceres med 5% for hvert års skadefri kørsel og laveste bonus/malus (0,50) opnås dermed efter 13 års skadefri kørsel.

I tilfælde af skader hvor forsikringstager har det fulde ansvar, øges bonus/malus med 25%. En bilist med en bonus på 0,60 vil altså efter et uheld have en bonus på 0,75. Ved delvist ansvar øges bonus/malus med 12,5%. Dette gælder dog ikke for første uheld forvoldt af bilister som i de forgående 3 år har ligget på bedste bonustrin.

Særligt uheldige bilister kan trøste sig med at bonus/malus altid reduceres til 1,00 efter to års skadefri kørsel.

   
   
top
Kan jeg overføre bonus for skadefri år til min franske bilforsikring?
   
 

Ja. Bed dit danske forsikringsselskab om at udstede en erklæring hvoraf fremgår dit navn, policenummer, antal skadefri år og eventuelle forsikringsskader. Erklæringen må gerne være på dansk.

   
   
top
Hvad gør jeg hvis jeg bliver involveret i et trafikuheld?
   
 

Til brug ved trafikuheld findes en særlig skadesanmeldelse (”constat amiable”), som udfyldes sammen med føreren af det andet køretøj (for så vidt der er andre involverede). Hvis mere end to køretøjer er involveret, udfyldes en ”constat amiable” per køretøj.

Hold hovedet koldt og sørg for at få udfyldt erklæringen så udførligt og præcist som muligt. Det er en god idé at have udfyldt felterne vedr. forsikringsforhold inden. Tag stilling til alle spørgsmål på erklæringen og overvej for hvert enkelt felt om det skal afkrydses eller ej. Husk at nævne alle skader, ikke mindst personskader, selv om de måske på det tidspunkt synes uvæsentlige. Når dokumentet er underskrevet og indsendt til de to parters forsikringsselskaber, er det for sent at ændre forklaring eller rette eventuelle forglemmelser!

Sørg også for at få navn og adresse på eventuelle vidner. Passagerer i de involverede biler er ikke brugbare vidner.

Hvis din bil skal på værksted for reparation af en forsikringsskade meddeler du os hvor og hvornår den kan beses af en taksator. Ingen reparation må udføres før taksator har inspiceret bilen.

   
 
top
Hvad gør jeg hvis jeg bliver stoppet af politiet? 
 
  

Hvis du løber ind i en politikontrol vil politiet bede om at se legitimation (pas eller opholdstilladelse, ”carte de séjour”), kørekort, registreringsattest og det internationale grønne forsikringsbevis i underskrevet stand. Hvis et eller flere dokumenter mangler risikerer du som minimum en tur på stationen næste dag for at fremvise det manglende dokument.

   
 
top
Hvordan udregnes præmien på min bilforsikring? 
 
  

Udregning af præmie for bilforsikring er ganske kompliceret, men de væsentligste faktorer er:

  • bilmærke, model, udstyrsversion og bilens alder
  • førerens alder, erhverv og erfaring (målt ved antal år med kørekort og bonus for skadefri kørsel)
  • bilens anvendelse (privat/erhverv/blandet)
  • holdeplads om natten (postadresse)
  • antal kørte km pr år
   
   
top
Nogle venner låner vores hus og bil i Frankrig, mens vi er på ferie i Danmark. Dækker forsikringen hvis de bruger vores franske bil og kommer ud for et uheld?
   
 

Ja. Forsikringen dækker uanset hvem der sidder bag rattet, hvis der tale om lejlighedsvis udlån og ikke-erhvervsrelateret kørsel. Der kan dog være tale om en forøget selvrisiko, hvis føreren har haft kørekort i mindre end tre år. Du vil i forbindelse med tegning af forsikring blive bedt om at give oplysninger om regelmæssige brugere.

   
   
top
En ven lånte min bil og kom ud for et uheld. Hvem mister bonus?
   
 
Det gør ejeren af bilen (for så vidt vennen var helt eller delvist ansvarlig for uheldet). I tilfælde af kaskodækning vil bestemmelserne om selvrisiko finde anvendelse som normalt.
   

2002-2009 © Steen Andersen Assurances (AXA) - info@steenandersen.net