AXA Assurances
Agence 3B Assur
4, rue Alberti - BP 1736
F - 06016 NICE cedex 01
Tel +33 4 93 92 16 32
Mobil +33 6 73 04 60 57
Fax +33 4 93 13 48 67
E-mail: info@steenandersen.net
 
   

F A Q

 
< G e n e r e l t >
 
top
Er forsikring obligatorisk i Frankrig?
 
  

Ja, for bilejere og for lejere af boliger. Det første er der ikke noget usædvanligt i, det andet kræver en forklaring.
En lejer har ansvaret for en anden persons ejendom og antages i tilfælde af brand eller vandskade som udgangspunkt at være ansvarlig. Lejeren kan muligvis bevise at det ikke er tilfældet, men det er ikke altid lige let. For at beskytte lejere mod enorme erstatningskrav kræver fransk lovgivning derfor at lejere tegner en forsikring som dækker eventuelle skader på lejlighed, hus eller bygning. Dette gælder såvel for private som for erhvervslejere.
Ejere er ikke på samme måde tvunget til at forsikre deres bolig, om end det selvfølgelig stærkt anbefales - og faktisk også kræves af mange ejerforeninger.

   
   
top
Min franske bank foreslår at jeg tegner en forsikring gennem dem. Er det en god idé?
   
 

Nej, du køber heller ikke brød hos slagteren. Banken er kun en distributionskanal og den flinke bankrådgiver er ikke uddannet til at rådgive om forsikring. I bedste fald får du en standardpakke som ikke tager højde for særlige forhold ved dig eller din bolig. Dette bliver smertefuldt tydeligt den dag du har en skade.

   
   
top
Kan jeg få en forsikringspolice på dansk?
   
 

Nej. Kun dokumenter udfærdiget på fransk har retsgyldighed i Frankrig. En forsikringspolice på dansk ville derfor være værdiløs.

   
   
top
Jeg har haft en forsikringsskade. Hvornår bliver min erstatning udbetalt?
   
 
AXA tilstræber at udbetale erstatninger inden for 30 dage efter at alle relevante dokumenter - inklusive taksators rapport - er modtaget. I tilfælde af reparation eller genopførsel af hus (fx efter en brand) udbetales erstatning løbende på basis af faktiske udgifter.
   
 
top
Hvad gør jeg hvis mine personlige forhold ændrer sig så de ikke længere stemmer overens med oplysningerne på policen eller med de oplysninger jeg gav da forsikringen blev tegnet? 
 
  

Det er vigtigt at din forsikring til enhver tid afspejler de faktiske forhold, da du i modsat fald kan risikere ikke at være fuldt dækket eller muligvis betale for meget i præmie. Især for så vidt angår bilforsikring er det vigtigt at oplysninger om fx ny adresse, ændret (jobrelateret) anvendelse af bil eller flere/færre regelmæssige brugere meddeles så hurtigt som muligt.
Boligejere bør justere deres forsikring fx i forbindelse med tilbygning, køb af nyt indbo, etablering af pool eller start af udlejning i ferieperioder.

   
   

2002-2009 © Steen Andersen Assurances (AXA) - info@steenandersen.net