AXA Assurances
Agence 3B Assur
4, rue Alberti - BP 1736
F - 06016 NICE cedex 01
Tel +33 4 93 92 16 32
Mobil +33 6 73 04 60 57
Fax +33 4 93 13 48 67
E-mail: info@steenandersen.net
 
   

F A Q

 
< L i v s f o r s i k r i n g >
 
top
Hvad betyder livsforsikring i Frankrig?
 
  

Trods navnet er livsforsikring i virkeligheden en opsparingsform og franskmændenes traditionelle måde at spare op med skattefordel. Produktet er underlagt forsikringslovgivningen, men forsikringselementet er begrænset. Skattefordelen består i at afkastet ikke beskattes løbende, men først ved udbetaling, og da meget lempeligt. Opsparing i form af livsforsikring er desuden helt eller delvist fritaget for fransk arveafgift.

   
   
top
Hvad er fordelene ved opsparing i form af livsforsikring gennem AXA?
   
 
 1. Ingen forpligtelser - du kan som kunde indbetale lige så lidt eller lige så meget du vil. Indbetaling kan ske på en gang, som et fast månedligt beløb eller når der er plads i budgettet.
 2. Ingen binding - indestående kan hæves helt eller delvist, når som helst og uden omkostning. Alternativt kan ordningen belånes i tilfælde af et akut likviditetsbehov.
 3. Fleksibilitet - investeringerne kan ændres på et hvilket som helst tidspunkt, hvis din situation eller holdning til de finansielle markeder ændrer sig. Ordningens løbetid kan også ændres når som helst.
 4. Sikkerhed - i tilfælde af død inden det fyldte 70. år, vil den eller de begunstigede altid som minimum få udbetalt den oprindelige investering - uanset hvorledes de finansielle markeder har udviklet sig.
 5. Skattebegunstigede udbetalinger - efter 8 år beskattes udbetalt afkast over 4.600 euro eller 34.500 kr (for ægtepar er bundgrænsen 9.200 euro eller 69.000 kr) med blot 7,5% mod normalt helt op til 48%. Desuden fratrækkes 11% som sociale bidrag.
  Ved kontraktens udløb kan indestående konverteres til en livrente hvoraf kun 30% beskattes. (For kunder under 70 år beskattes dog 40%.)
 6. Fritagelse for arveafgift - for beløb indbetalt inden det fyldte 70. år er de første 152.500 euro (1.143.750 kr) fritaget for fransk arveafgift. Dette beløb gælder per arving! Resten pålægges 20% arveafgift, hvilket kan være en lempelse.
  For beløb indbetalt efter denne dato er 30.500 euro (228.750 kr) fritaget for fransk arveafgift. Arveafgiften af del resterende del beregnes som normalt, dog er afkast fritaget for arveafgift.
  Bemærk også at den eller de begunstigede ikke nødvendigvis behøver være nære familiemedlemmer.
 7. 100% legalt - formue placeret i Luxembourg, Schweiz og off-shore banker - og afkast heraf - skal naturligvis oplyses til de franske skattemyndigheder, men mange glemmer det, ofte med forklaringsproblemer til følge. En eller flere livsforsikringskontrakter vil kunne dokumentere en tilstrækkelig indkomst til at opretholde en given levestandard i Frankrig.
   
   
top
Hvordan placeres opsparingen?
   
 

AXA tilbyder placering i en række investeringspuljer eller -fonde. Denne investeringsmetode kendes i Danmark som ”unit link”. De mindst risikofyldte puljer er rene kontantpuljer eller investerer i korte statsobligationer udstedt af eurolandene. Der er også mulighed for investering i franske, europæiske og internationale aktiepuljer. Produkterne suppleres og tilpasses løbende, så henvend dig hvis du ønsker at høre om de aktuelle muligheder.

Du afgør suverænt hvorledes din opsparing skal fordeles mellem AXAs investeringspuljer og -fonde. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt flytte din opsparing fra en pulje til en anden. Endelig kan du oprette nye kontrakter for at justere din risikoprofil, tilpasse dig lovændringer eller gøre brug af nye, fremtidige opsparingsprodukter.

   
   
top
Hvad sker i tilfælde af udbetaling inden kontraktens udløb?
   
 
Indenfor de første 4 år beskattes udbetalt afkast normalt, dvs enten medtages beløbet på selvangivelsen eller også betales 35% kuponskat en gang for alle. Tilbagekøb efter 4 år, men inden 8 år, beskattes med 15% kuponskat, medmindre beløbet selvangives. I begge tilfælde betales desuden 11% i sociale bidrag.
   
 
top
Hvad sker der hvis jeg fraflytter Frankrig? 
 
  

Kontrakten fortsætter uforandret, men ved udbetaling betales ingen sociale bidrag til Frankrig.
Beløb indbetalt før din 70 års fødselsdag udbetales til de i kontrakten angivne arvinger uden beregning af fransk arveafgift. Beløb indbetalt efter denne dato pålægges fransk arveafgift. Dog fritages de første 30.500 euro af kapitalen og hele afkastet.

   
 
top
Kan jeg tegne en livsforsikringsordining inden jeg flytter til Frankrig? 
 
  

Ja. Dette kan især være interessant, hvis du ønsker at optage et lån i en fransk bank fx til finansiering af boligkøb. Banken vil som regel kræve sikkerhed for tilbagebetaling af lånet i tilfælde at din bortgang inden afdragsperiodens slutning. En livsforsikringsordning vil ikke bare tjene dette formål, men du vil samtidig skabe en opsparing til brug for andre formål fx pension. Denne model kræver naturligvis at du har pengene fra starten, men alternativet er at betale en ren forsikringspræmie uden at få noget til gengæld.

   
 
top
Hvem er AXA og hvad ved AXA om investering? 
 
  

AXA er blandt verdens tre største investeringsforvaltere med mere end 900 milliarder euro under forvaltning. Til sammenligning er det danske bruttonationalprodukt (BNP) ca 150 milliarder euro og Danske Bank har 66 milliarder euro under forvaltning.

   
   

2002-2009 © Steen Andersen Assurances (AXA) - info@steenandersen.net