AXA Assurances
Agence 3B Assur
4, rue Alberti - BP 1736
F - 06016 NICE cedex 01
Tel +33 4 93 92 16 32
Mobil +33 6 73 04 60 57
Fax +33 4 93 13 48 67
E-mail: info@steenandersen.net
 
   
P r o d u k t e r
 
Bolig - og indboforsikring | Bilforsikring | Sygeforsikring |Livsforsikring | Andre forsikringstyper
 
top
Bolig - og indboforsikring
("assurance multirisque habitation")
 
  

Bolig - og indboforsikring (”assurance multirisque habitation”) dækker som regel:

 • brand og lignende begivenheder (fx eksplosion og røgskader)
 • vandskade
 • indbrud
 • hærværk
 • glasskader
 • naturkatastrofer
 • klimatiske begivenheder (dvs storm, frost og hagl)
 • terrorhandlinger
 • miljøkatastrofer
 • ansvar vedr ejendom
 • personligt ansvar
 • følgeskader som fx hjælp til midlertidig genhusning.

Hertil kommer diverse tilvalgsmuligheder, hvoraf de vigtigste er:

 • erstatning til nyværdi
 • elektriske skader (følgevirkning af lynnedslag eller udsving i netspænding)
 • forsikring af fritidsudstyr udenfor boligen (golfkøller, surf boards, kameraer etc.)
 • forsikring af træer og buske
 • rejsegods
 • vinkælder
 • overfald.

HENT SPØRGESKEMA HER (Word file, 37 KB)

   
 
top
Bilforsikring
   
 

Ansvarsforsikring er lovpligtig i Frankrig. Forsikringen kan udvides i to trin med dækning for:

 • glasskader
 • tyveri
 • brand
 • klimatiske begivenheder
 • naturkatastrofer.

og endelig

”kasko” inklusive dækning af hærværk.

En ulykkesforsikring for føreren på op til 450.000 euro og vejhjælp overalt i Europa (fx i tilfælde af startvanskeligheder eller uheld) er som regel inkluderet uanset den øvrige dækning.

Hvis bilen kører mindre end 8.000 km om året kan AXA ofte tilbyde en rabat på mellem 20 og 30%.


HENT SPØRGESKEMA HER (Word file, 33 KB)

   
 
top
Sygeforsikring
"Complémentaire Santé" eller "Mutuelle"
   
 

Det franske sygeforsikringssystem bygger på medlemskab af en sygekasse, som dækker en procentdel af overenskomsttaksten mellem det offentlige og leverandørerne af ydelser (læger, tandlæger, hospitaler osv). For ikke-erhvervsaktive er den relevante sygekasse CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie). Procentdelen svinger mellem 0 og 100% og de fleste tegner derfor en supplerende forsikring, der dækker forskellen.

Bemærk at prisen på en ydelse kan overstige 100%, hvis fx en læge tager en højere takst for en konsultation end aftalt i den offentlige overenskomst. Læger, hospitaler osv er i deres gode ret til at tage en højere takst, og forsikringstager kan derfor vælge ordninger der dækker over 100%. AXA tilbyder fire varianter, der dækker 100, 125, 150 eller 200% af overenskomsttaksten mellem privatpraktiserende læger og den franske stat, for hospitalsindlæggelse dog mellem 300% og 400%.

   
 
top
Livsforsikring
   
 
Livsforsikring er, trods navnet, et opsparingsprodukt, som i Frankrig er uhyre populært på grund af de skattemæssige fordele. Skattefordelen består i at afkastet ikke beskattes løbende, men først ved udbetaling, og da til væsentligt reducerede skattesatser. Opsparing i form af livsforsikring er desuden helt eller delvist fritaget for fransk arveafgift. Der er intet maksimum for indbetalinger og indeståendet kan hæves når som helst uden strafgebyr eller andre omkostninger.
   
   
 
top
Andre forsikringstyper
   
 
Desuden tilbyder AXA forsikring af båd og motorcykel, ulykkesforsikring for hele familien, forsikring mod tab af arbejdsevne samt alle relevante forsikringer for virksomheder og erhvervsdrivende.
   
   

2002-2009 © Steen Andersen Assurances (AXA) - info@steenandersen.net